Technikum nr 18

Technikum Nr 18 zajmuje:

37 miejsce w rankingu maturalnym techników PERSPEKTYWY 2015 (2 miejsce w województwie pomorskim),

3 miejsce w Trójmieście na liście Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wg. EWD (EWD-edukacyjna wartość dodana)

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy kierunki kształcenia:

Technik mechatronik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik budowy jednostek pływających
Technik elektryk*
Technik mechanik*

* W tych zawodach oferujemy realizację innowacji pedagogicznej rozszerzającej wiedzę o zagadnienia okrętowe.